ตรวจประเมิน มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม สรรเพชร ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดตรัง และ นายกะหนี ซาชา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมตรวจประเมิน มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ณ โรงเเรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 10.00น.