พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12