ผู้แทนคณะกรรมการกลางฯ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) คนใหม่

เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2560เวลา16:00น. ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนำโดย อาจารย์สมาน อาดัม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายณรงค์เดช สุขจันทร์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการฮาลาล  และคณะผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ฮาลาล ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและแสดงความยินดีกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ในโอกาสที่ท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ในการเข้าพบครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือความร่วมมืองานด้านมาตรฐานฮาลาล ซึ่งทางมกอช.ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยตลอดมา