พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ จามจุรีสแควร์

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ จามจุรีสแควร์