งานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น. ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล งานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจเปิดอาคารมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช