คณะกรรมการกลางฯ เปิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกลางฯ เปิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานในพิธี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่บนถนนสายริมถนนสายเบญจมฯ-ศาลาบางปู ม.3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 3 ปี
มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีวางรากฐานพร้อมกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราชในขณะนั้น โดยการก่อสร้างได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วงเงิน 104,550,000 บาท โดยผูกพัน 3 ปี เป็นงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
ไม่เพียงเป็นมัสยิดกลางเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมจ.นครศรีธรรมราช และใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างประเทศ และรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภาคฟีรดูอีนในการเรียนการสอนของเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัด ใช้เป็นศูนย์กลางในการกล่อมเกลาเยาวชน ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และใกล้เคียงในการลด ละเลิก ยาเสพติด ผ่านกระบวนการความเชื่อทางศาสนา และรองรับการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกด้วย