พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทีมไทย เข้าร่วมประชุมฮัจย์นานาชาติ ที่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาฮัจย์ ปัญหาและการแก้ไข ร่วมกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและตัวแทนจากหลายประเทศจ

พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทีมไทย เข้าร่วมประชุมฮัจย์นานาชาติ ที่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาฮัจย์ ปัญหาและการแก้ไข ร่วมกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและตัวแทนจากหลายประเทศจัดโดยตาบงฮัจย์ สำนักนายกรัฐมนตรี