• ข่าวสาร

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮ.ศ. ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

..........................

         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี