การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 1/2561

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ประชุมพิเศษหน่อยโดยมี คณะกรรมการฮาลาลของประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุมด้วย