คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมมิตรภาพไทยปากีสตานเข้าเยี่ยม กอท.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมมิตรภาพไทยปากีสตาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อการทำงานเพื่อสังคมมุสลิม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ