การประชุมคณะจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ครั้งที่ 1

การประชุมคณะจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2561

ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ