การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องจากติดภารกิจ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร