ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ 
“มูฮำมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”
14-15-16 พฤษภาคม 2561 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานคร