พิธีเปิดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร ประจำปี 2561

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561 โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย และองค์กรร่วม โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานในพิธี นายสมาน อาดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นางไลลา บาฮาอุดดีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอียิปต์ ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและเปิดการสอบ ซึ่งมีนักเรียนระดับซานาวี จำนวน 400 กว่าคนจากทั่วประเทศร่วมเข้าสอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ