สกอท.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านเทคนิคการตรวจประเมินฮาลาลกับสถานประกอบการ บุคลากรมุสลิมกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20-25 มีนาคม 2561 อิหม่ามมานิต ทองแสง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล อาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะห์ กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล พร้อมด้วย อาจารย์คทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากพล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตามคำเชิญของ ฯพณฯ ดาโต๊ะอุสมาน ฮาซัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการกระทรวงแรงงานและอาชีวศีกษา รองประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนฮาลาลกัมพูชา และประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนามุสลิมกัมพูชา ประเทศกัมพูชา การเดินทางไปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านเทคนิคการตรวจประเมินฮาลาลกับสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับรองฮาลาล และมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรมุสลิมกัมพูชาที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมิน เรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจรับรองฮาลาลต่อไป 
ประเทศกัมพูชาได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านฮาลาล และโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มประเทศในอาเซียน ประกอบกับเป็นประเทศที่มีประชาการมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยเหมือนประเทศกัมพูชา จึงได้นำแนวทางการตรวจรับรองฮาลาลของประเทศไทยเป็นแนวทางในการตรวจรับรองฮาลาลของประเทศกัมพูชา ในการนี้คณะผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาลของประเทศไทยได้ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาลกับคณะกรรมการตรวจประเมินฮาลาลของประเทศกัมพูชา จำนวน 4 สถานประกอบการได้แก่ 
1. ครัวฮาลาล ณ ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ เป็นการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ฮาลาล
2. โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น น้ำปลา ซอส น้ำส้มสายชู ซิอิ้ว และอื่นๆ 
3. โรงงานผลิตขนมอบกรอบ บรรจุซองปิดสนิท
4. โรงเชือดสัตว์ปีกในเครือ ซีพี ของประเทศไทย สาขากัมพูชา 
อย่างไรก็ตาม ฯพณฯ ดาโต๊ะ อุสมาน ฮาซันในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนฮาลาลกัมพูชาได้ฝากขอบคุณ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ท่านเลขาธิการ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่กรุณาส่งผู้แทนจากประเทศไทยมาให้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฮาลาล กระบวนการเทคนิค กับบุคคลากรของประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาล และมีโครงการที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมการขับเคลื่อนฮาลาลของกัมพูชา เรื่องมาตรฐานการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการบริการอาหารฮาลาลต่อไป