เลขาฯ กอท. เปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ณ.มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมเปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา วันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ.มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา