เลขาฯ กอท. เปิดงานสายธารสู่เด็กกำพร้าครั้งที่ 12

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เปิดงานสายธารสู่เด็กกำพร้าครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2561