ประชุม กอท. (สัญจร) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา