ฯพณฯจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี"

ฯพณฯจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี"
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ฯพณฯจุฬาราชมนตรี อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี" เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างหอพักนักเรียนชายโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งงาน 10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี จัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ณ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา