รองประธาน กอท. เลขาฯ กอท. ร่วมเปิดงานที่มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีนบ้านดอน

อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดงานที่มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีนบ้านดอน 5-6 พฤษภาคม 2561 เรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน