ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดเนื่องในอีดิ้ลฟิตรฺ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดเนื่องในอีดิ้ลฟิตรฺ