ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฉบับที่ 20/2564 (พิเศษ)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_20_2564__2.pdf 2.35 MB