ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฉบับที่ 1/2565 (พิเศษ)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_1_2565__2.pdf 2.17 MB