ประกาศฉบับที่ 3/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล

ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้การยอมรับ (เพิ่มเติม) 134 หน่วย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Eng.pdf 2.74 MB
Thai.pdf 2.75 MB