ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

  ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารรรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

    กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า รัฐบาลตุรกีได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับปริญญา โท เอก และทุนวิจัย (สำหรับทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและทุนวิจัยได้ปิดรับสมัครแล้ว) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ http://www.turkiyeburslari.gov.tr

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_2560.pdf 268.54 KB