• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(ก้อนแก้ว -มุฮัมมัดมะอ์ซูม)

เป็นบุตรจุฬาราชมนตรี (เชน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงรัตนโกสินทร์