มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


ม.1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -